Kdo jsem a jaké mám zkušenosti

FilipPracuji jako psychiatr a neurovědec v Národním Ústavu Duševního Zdraví (NÚDZ), kde se věnuji pacientům s poruchami neurotického i psychotického okruhu a výzkumu psychedelických látek. Od roku 2014 jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku v gestalt psychoterapii  (4. ročník). Na mé cestě k psychoterapii mě ovlivnily zkušenosti s různými psychedelickými látkami, potní chýši, holotropním dýcháním a rituály s ayahuaskou.

Absolvoval jsem 1. LF UK a navázal dokorandským studiem neurověd na 3. LF UK, kde nyní příležitostně učím studenty. V NÚDZ jsem součástí řešitelského týmu pilotní studie podávání psilocybinu lidským subjektům (tzv. psychedelický sitter). V roce 2015 spolu s přáteli z odborných kruhů spoluzaložil Českou psychedelickou společnost (CZEPS) a od roku 2017 pomáhám lidem v rámci PsyCare týmu zvládnout obtížné psychedelické zkušenosti na hudebních festivalech.

Moje vzdělání

2005 – 2012
1. lékařská fakulta University Karlovy, Praha (MUDr)
2011
stáž – výzkum: 2011 neurochirurgie, Northern State Medical University, Archangelsk, Rusko
2012 – 2017
3. lékařská fakulta UK, obor Neurovědy (PhD)
2013 + 2016
specializace v elektroencefalografii (EEG) (FN Bulovka) + pokročilý kurz EEG a epileptologie (NUDZ)
2014
stáž – výzkum: ECNP Junior scientist workshop, Nice, France
2015
stáž – výzkum: pilotní stáž ECNP, Tartu, Estonia
2015
stáž – klinika: ECNP School of Neuropsychopharmacology, Oxford, United Kingdom
2016
stáž – výzkum: Catania International Summer School of Neuroscience, Catania, Sicily

Psychoterapeutická specializace

2012 – 2013
Sebezkušenostní a růstová psychoterapeutická skupina v gestalt – modalitě (ateliér TERRA, Mgr. Barbara Ernest, PhDr. Radoslav Ernest)
2014
Úvod go gestalt psychoterapie, workshop (IVGT)
2014 – dosud
Akreditovaný psychotrapeutický výcvik v Gestalt modalitě (IVGT) (plán ukončení 2020)
2016 – dosud
Individuální terapie v Gestalt modalitě
2016 – dosud
Skupinová supervize v gestalt modalitě (PhDr. Alena Halamová)
2017
kurz CZEPS: kurz psychedelického sittera (Mgr. Michal Vančura, MUDr. Stanislav Kudrle, Mgr. Milan Odstrčil)
2017
kurz: workshop Psilocybin in research and therapy in Oakland, California (Dr. Richards, Dr. Guss)

Moje pracovní zkušenosti

2012 – dosud
psychiatr v atestační přípravě v Psychatirickém centru Praha, následně od 2015 v Národním ústavu duševního zdraví
2012 – dosud
neurovědec v Psychatirickém centru Praha, následně od 2015 v Národním ústavu duševního zdraví
2015 – dosud
zakládající člen a garant odborné sekce České psychedelické společnosti, z.s. (CZEPS)
2017 – dosud
psychedelická první pomoc „PsyCare“ na festivalech
2017 – dosud:
Asistent Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3.LF UK
2017 – dosud
individuální terapie – TERCENYA psychoterapie

Publikační činnost (pouze vybrané publikace)

2014
časopis + IF: Psilocybin – summary of knowledge and new perspectives. European Neuropsychopharmacology, 2014, 24 (3), 342-356.
2015
časopis: Neurobilogie psilocybinu ve vztahu k jeho potenciálnímu terapeutickému využití. Psychiatrie. 2015, 19(2), 104-112.
2016
časopis: Nevědomé procesy lidské mysli: poznatky z psychedelického výzkumu. Viktorinová, M. Tylš F. Psychiatrie. 2016, 20(2), 100-107.
2016
časopis + IF: Sex differences and serotonergic mechanisms in the behavioural effects of psilocin. Tylš, F., Páleníček, T., Kadeřábek, L., Lipski, M., Kubešová, A., Horáček, J. Behavioural Pharmacology. 2016, 27(4), 309-320
2016
Disertační práce: Elektroencefalografické změny v animálním serotonergním modelu psychózy – studium EEG konektivity ve vztahu k chování. TYLŠ, Filip. Praha, 2016, Univerzita Karlova, 3LFUK.
2016
Kapitola v knize: Psychedelická zkušenost a její využití v psychiatrii. Kočárová R, Tylš F. V knize: Horáček J, Kesner L, Höschl C, Španiel F (eds): Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc. 1. vyd., Galén, Praha 2016.
2016
Kapitola v knize: Neurobiology of the effects of psilocybin in relation to its potential therapeutic targets. Tylš, F., Páleníček T., Horáček J. V knize: Preedy, VR., ed. Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse. New York: Elsevier, 2016, 782-793.
2017
Kniha: Fenomén Psychedelie, Tylš, F. a kol., Dybbuk, 2017