Jakým způsobem pracuji

Pracuji v individuální psychoterapii s dospělými a adolescenty, konkrétně v dynamickém terapeutickém směru gestalt. Gestalt psychoterapie je především prožitková terapie – zaměřuje na rozšíření klientova uvědomění sebe sama tady a teď a klade důraz na jednotu mysli, emocí a těla. Ve svém přístupu nabízím autenticitu kontaktu, důvěru ve vnitřní proces, prostor pro vyjádření (bez hodnocení), provázení klienta (nikoliv vedení) a jeho bezpečí (mlčenlivost). Zaměřuji se na osobnostní a vztahové potíže a dále na pochopení nevšedních a integraci náročných životních zkušeností. Pracuji též s fantazií, symbolikou a metaforou (projektivní a imaginativní metody).

Více o mě – Kdo jsem a jaké mám zkušenosti